Formulár pre reklamáciu

Adresát: Brotoco, s.r.o., J. Kozáčeka 1842/34, 960 01, Zvolen

Uplatnenie reklamácie:

Meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa a telefónne číslo:

 

Číslo objednávky/faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a množstvo):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom:

 

 

Prílohy:

 

 

Dátum:

 

Podpis: